Dicționar de cuvinte și expresii înaripate

View All
Zile inverse

Zile inverse

Calculul duratei totale de așezare, conform căruia definiția expedierii și a degradării se face după descărcarea navei. Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.

Dicționarul filatelic mare

View All
No-Termes este ... Ce este No-Termez?

No-Termes

Condiția de navlosire a navei, conform căreia se consideră că nu se suportă costurile de încărcare și descărcare a mărfurilor. Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.

Dicționarul filatelic mare

View All
Kopigold este ... Ce este Kopygold?

Kopygold

Dreptul de închiriere, fixat într-o copie a procesului-verbal al curții manuale. Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.