Ad valorem

calculat sub forma unui procent fix din valoarea mărfurilor, tranzacțiile (taxe, taxe vamale).

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.