Administrator

(administrator) 1. Orice persoană desemnată de o instanță sau un contract privat pentru a administra proprietatea altei persoane. 2. Orice persoană căreia îi este încredințată instanța de a pune în ordine afacerile persoanei care a decedat, fără a lăsa voință. Printre atribuțiile sale se numără evaluarea valorii proprietății decedatului, rambursarea datoriilor și distribuirea bunurilor rămase după plata creanțelor între persoanele care au dreptul la moștenire, în conformitate cu legile privind proprietatea rămasă fără voință (intestacy). Ca confirmare a puterilor sale, administratorul trebuie să aibă o permisiune scrisă (scrisori de administrare).

Afaceri. Dicționar explicativ. - M .: "INFRA-M", Editura "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams și alții. n. Osadchaya IM. 1998.