Apostillation

Eng. apostilarea
Nivelul certificării documentare recunoscut în țările care au semnat Convenția de la Haga (1961). Autenticitatea poate fi verificată în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al oricărui stat parte la convenție.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.