Active fictivă

activele reflectate în bilanț datorită specificului sistemului de evidență contabilă dublă.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.