Bill Promissory

factura, care este supusă plății imediate la cererea purtătorului.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.