Promissory Encashment

factură trimisă băncii pentru colectarea datoriilor de la clientul băncii. Suma este plătită purtătorului facturii după plata datoriei.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.