Bill Short

o factură plătită într-o perioadă care nu depășește 10 zile.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.