Bonus Malus

Eng. bonus-malus
sistemul de reduceri la rata de bază, pe care asigurătorul le reduce primă de asigurare, dacă în ceea ce privește obiectul de asigurare pentru o anumită perioadă nu au existat evenimente de asigurare.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.