CANALE DE COMUNICARE

Modalități și modalități de difuzare a informațiilor de la destinatar la destinatar

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.