"CLICK"

Eng. clique
o asociație de comercianți de valori care desfășoară o politică agresivă concertată.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.