Bobina

bobina
skein vezi. A se agita 1.

Explicativ Dicționar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.