CULOARE

CULOARE
CULOARE, a-a; - apoi, -t. 1. Nu are culoare. Lichid incolor. 2. trans. Inexprimabil, nimic remarcabil. B. poveste. | substantiv. incoloritate , și, neveste.

Dicționarul explicativ al lui Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.