Intră peste

Pentru a veni peste
A cădea (СЯ) vezi pentru a obține, -ся.

Dicționarul explicativ al lui Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.