Comentariu al cuvintelor atașate

SI Tzu Zhuan "Comentariile cuvintelor legate". Secțiunea "Zhou și" ("Chou se schimbă"), cea mai filosofică a comentariilor ("Shi și" - "Ten Wings") la canonică. parte a acestei cărți - "Și Jin" ("Canonul schimbării"). Conceptul de "așezare" ("cuvinte atașate") înseamnă semnături grafice. elemente - trigrame și hexagrame (guaci, vezi Gua) și separate. trăsături - yao (yao tsu). "SS tsch." se presupune că este aproximativ. 4 in. BC. e. , constă din două părți. Oferă explicații privind principiile construirii structurilor "I Ching", funcțiile, conținutul, metodele de ghicire, precum și mitul. versiuni ale originii gua și alte cifre folosite în balenă. numerologie (vezi Xiang shu-chi-hsueh). Include clasic. generalizând formularea unui număr de concepte fundamentale ale balenei. filosofie (de ex., „Un yin (1), o yang (1), numit Tao,“ și așa mai departe. p.) și principiile relațiilor dintre statele și calitățile, într-un dublu-ryh exprimat cosmică. forță (de exemplu, "mișcare și odihnă" (tung -. ching), "duritate și moliciune" (gan -... Zhou, etc.) filozofie "pp i h." legi reclamații universalitate kosmich aplicabile și.. la viață pe insule a se vedea aprins-Py la articolul "Zhou și" gua

filozofia chineză dicționar enciclopedic 2009

...... <- 1 ->