CULTURA

Totalitatea valorilor materiale și spirituale, vederi de viață, modele de comportament, standarde, metode și tehnici de activitate umană reflectă un anumit nivel de dezvoltare istorică a societății și a individului; încorporate în purtători de obiecte și materiale; și transmise generațiilor următoare

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.