Activitatea de dealer

tranzacții de cumpărare și vânzare de titluri de valoare în nume propriu și pentru contul său de către un anunțurile de preț de achiziție publică și (sau) vânzarea anumitor valori mobiliare cu obligația de a cumpăra și (sau) vânzarea acestor valori mobiliare pe care entitatea a declarat desfășurarea unor astfel de activități, Prețuri

Dicționar de afaceri termeni Nes. Academicianul. pv. 2001.