Contract de depozitare

acordul depozitarului de către depozitar în numele deponentului.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.