Garanția eternă

Vezi. Garanția este veșnică

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.