ETHICS

din gr. ethos - personalizat
1. Set de norme de comportament, moralitatea oricărui grup social sau profesional. 2. Doctrina filozofică a moralității

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.