PRODUCȚIE EXECUTIVĂ

Procedura stabilită prin lege pentru executarea obligatorie a hotărârilor judecătorești și a altor organe jurisdicționale.
Procedura Executivă - etapa finală a procedurilor civile și arbitrale. Este reglementată de legea federală "Cu privire la procedurile de executare", "Cu privire la executorii judecătorești" din 21 iulie 1997, alte legi federale, precum și contractele internaționale

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.