Contribuție în natură

contribuția fondatorului SA la capitalul său social în formă de terenuri, clădiri, echipamente etc.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.