Asigurări

asigurare, conform căreia suma asigurată nu compensează toate pierderile.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.