Interdependența economică

Legături economice strânse și multilaterale dintre state, firme, persoane, fără de care niciuna dintre părți nu poate face fără.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.