Intrarea Taxa de membru al Cooperativelor de consum

o contribuție monetară plătită la aderarea la o cooperativă.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.