Plata forței de muncă în sfera bugetară

sunt plătiți în detrimentul bugetului federal sau al bugetelor subiecților Federației Ruse. Plata nu depinde de performanța organizației, ci depinde doar de suma fondurilor alocate din buget pentru salarii. Prin urmare, reglarea centralizată a salariilor rămâne în acest domeniu (vezi Taxa salarială). Organismul care stabilește valoarea remunerației de muncă în sfera bugetară este Guvernul Federației Ruse. Acest lucru se aplică angajaților autorităților publice, științei, educației, sănătății, culturii (să plătească pentru munca lor utilizând tariful unificat al rețelei). Angajații organelor guvernamentale și conducerea subiecților din Federația Rusă sunt plătiți din bugetele entităților constituente ale Federației Ruse. Ca bază pentru salariile oficiale, salariile angajaților organelor federale ale puterii de stat și ale administrației sunt luate. Ținând cont de numărul persoanelor care trăiesc pe teritoriul subiectului Federației Ruse, se stabilesc indicatorii dezvoltării sociale și economice din regiune și alți factori, salariile oficiale specifice pentru angajații organizațiilor finanțate din bugetul Federației Ruse. Aceste salarii sunt diferite în diferite regiuni, dar nu pot depăși salariile angajaților relevanți ai organismelor federale. Valoarea specifică a salariilor este stabilită de autoritățile executive ale subiecților din Federația Rusă.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.