Depășirea

consumul de resurse este peste normal.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.