Politica de personal

- direcția generală a muncii personalului; set de principii, metode, forme, mecanisme organizatorice pentru dezvoltarea obiectivelor și obiectivelor care vizează:
  • pentru conservarea, consolidarea și dezvoltarea resurselor umane;
  • pentru a cre