Release personal

Vezi. Eliberarea muncii

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.