INSTRUIRE perceptive

de formare socio-psihologică care vizează dezvoltarea capacității unei cunoștințe adecvate și complete de ei înșiși, alți oameni și relații în cursul comunicării

Business Glosar. Academicianul. pv. 2001.