Analiza pESTEL

Un instrument analitic pentru planificarea strategică. Abrevierea pESTEL este formată din abrevierea a șase cuvinte în limba engleză: Politică, Economică, Socială, Tehnologică, Mediu și Legislativă. Această analiză vizează identificarea aspectelor politice, economice, sociale, tehnologice, juridice sau legislative ale mediului extern care ar putea afecta strategia companiei.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.