Locul de ședere

locul în care cetățeanul locuiește temporar, fără a fi locul de reședință.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.