Plan economic

plan pentru dezvoltarea sistemului economic, a economiei statului, regiunilor, direcțiilor, companiilor. P. e. schițează modalitățile de realizare a rezultatelor dorite și a surselor de resurse necesare.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.