Planul financiar

planul de venituri și cheltuieli, atragerea mijloacelor suplimentare și utilizarea lor, fluxurile de numerar, taxele și alte plăți obligatorii pentru o perioadă calendaristică.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.