De planificare regională

Vezi. REGIONAL PLANNING

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.