Angajamentul mărfurilor în circulație

gaj de bunuri cu dreptul de a modifica componența pledgor și forma gaj (inventar, materii prime, produse semifinite), cu condiția ca menținând în același timp costul total al acestora sunt specificate în contractul de gaj.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.