Creditorul gajist

creditor, persoană fizică sau juridică care a luat un angajament de a asigura obligația, - un lucru care aparține debitorului sau a altei persoane cu consimțământul acestuia. În cazul neîndeplinirii obligațiilor de către debitor a obligațiilor sale Z. are dreptul de a obține satisfacție din valoarea proprietății sau compensarea de asigurare ipotecat pentru pierderea sau deteriorarea bunului ipotecat.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.