Persoana cu drepturi de garantie inregistrata

gajistul, în numele căruia este înregistrată gajul înregistrat.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.