Plenum

reuniune a membrilor organului de conducere ales.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.