Arat

autofinanțare, adică reinvestirea profitului societății în active fixe.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.