Pluralismul

lat. pluralis engleză. pluralismul - multiple. Principiul organizării societății, conform căruia este afirmată necesitatea diversității subiecților vieții economice, politice și culturale ale societății.
B. Multiplicitate, diversitate de opinii, opinii, forme de proprietate.
Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.