Probabilitatea evenimentului de asigurare

estimarea matematică a posibilității de apariție a evenimentelor asigurate pentru obiectele de asigurare pentru care se plătește o compensație de asigurare. B. cu. a. - baza de stabilire a ratelor de asigurare, a primelor, a reducerilor și a indemnizațiilor. B. cu. a. se calculează folosind aparatul matematic al teoriei probabilității, folosind legea numărului mare.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.