Bill poste restant

factură plătibilă la prezentare.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.