Factura de trezorerie

bonuri de tezaur
titluri de stat, răspunderea financiară pe termen scurt. K. in. sunt distribuite băncilor sau altor persoane juridice. Dobânzile nu sunt plătite conform legii. Eliberarea și răscumpărarea valorilor mobiliare sunt efectuate de băncile centrale în numele trezoreriei.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.