Valoare Random

în teoria probabilității, o cantitate care ia, după caz, anumite valori cu probabilități definite.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.