Valoarea proprie a cifrei de afaceri

valoarea capitalurilor proprii și a datoriilor pe termen lung după deducerea activelor imobilizate.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.