Lucrurile mobile

Elemente mobile care nu sunt legate de bunuri imobiliare.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.