Cifra de afaceri a comerțului exterior

Volumul activității de comerț exterior, reprezentând volumul total al exporturilor și importurilor pe an.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.