Valoarea medie

caracteristica cantitativă a trăsăturii într-un agregat statistic. B. cu. determină valoarea atributului, referindu-se la unitatea agregatului și extras din caracteristicile individuale ale unităților individuale. Valoarea medie se calculează pe unitate de agregat statistic, raportul dintre volumul fenomenului (dimensiunea totală a elementului) și volumul agregatului (numărul total de unități). Principalele tipuri de media: media aritmetică, media armonică, media geometrică, pătratul mediu, media exponențială.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.