Valorile actuale

mărimea indicatorilor economici, care de fapt determină procesele economice.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.